AIRThailand แนะนำแอร์ รีวิวเครื่องปรับอากาศ ดีที่สุด

อัพเดทข่าวสาร ความรู้ ทุกเรื่องเกี่ยวกับแอร์ และเครื่องปรับอากาศ

ค่าติดตั้งแอร์เท่าไร

ค่าติดตั้งแอร์

ด้วยปัจจุบันนี้ แอร์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย การแข่งขันเชิงธุรกิจค่อนข้างสูง มีแอร์รุ่นต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย เจ้าของแบรนด์สินค้าต่างเสนอโปรโมชั่นดี ๆ นำเสนอให้ลูกค้าพิจารณาเลือกซื้อ ซึ่งทั้งลดแลกแจกแถม ติดตั้งฟรี เป็นต้น  ซึ่งการติดตั้งฟรี เป็นข้อเสนอหนึ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจเนื่องจากสะดวกสบาย ไม่ต้องยุ่งยากหาช่างมาติดตั้ง อีกทั้งยังช่วยประหยัดเงินในการติดตั้งด้วย

ค่าติดตั้งแอร์เท่าไร

ในการติดตั้งแอร์ ค่าติดตั้งโดยส่วนมากจะพิจารณาจากความยากง่ายในการติดตั้งเป็นหลัก ตำแหน่งที่ติดตั้งอยู่ที่ใด ตำแหน่งของคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนอยู่ใกล้กันเพียงใด สายไฟและท่อแอร์ใช้ไปจำนวนมากน้อยเพียงไร ซึ่งต่อไปจะขอยกราคาติดตั้งแอร์ชนิดต่าง ๆ ให้ดูกันว่าในการติดตั้งนั้น สนนราคาติดตั้งอยู่ที่เท่าใดบ้าง

1.ค่าติดตั้ง แอร์ “ติดผนัง” แบบ มาตรฐาน

-แอร์ขนาด  9,000-12,000-13,000-15,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 2,500 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 400 บาท สายไฟเมตรละ 40 บาท รางครอบท่อเมตรละ 250 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  18,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 3,000 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 600 บาท สายไฟเมตรละ 50 บาท รางครอบท่อเมตรละ 250 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  24,000-25,000-28,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 3,500 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 600 บาท สายไฟเมตรละ 50 บาท รางครอบท่อเมตรละ 250 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  30,001-36,000บีทียู ราคาติดตั้ง 5,500 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 700  บาท สายไฟเมตรละ 50 บาท รางครอบท่อเมตรละ 250 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  38,001-48,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 6,500 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 800  บาท สายไฟเมตรละ 80 บาท รางครอบท่อเมตรละ 250 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

 2.ค่าติดตั้ง แอร์ “ตั้งแขวน” “ตู้ตั้งพื้น” “คอยล์เปลือย” แบบ มาตรฐาน

-แอร์ขนาด  9,000-13,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 3,500 บาทโดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 400 บาท สายไฟเมตรละ 45 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  18,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 4,000 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 600 บาท สายไฟเมตรละ 60 บาท รางครอบท่อเมตรละ300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  25,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 5,000 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 600 บาท สายไฟเมตรละ 60 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  30,001-36,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 6,500 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 800 บาท สายไฟเมตรละ 80 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  38,001-48,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 7,500 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 800 บาท สายไฟเมตรละ 80 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  48,001-56,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 8,000 บาทโดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 800 บาท สายไฟเมตรละ 100 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  60,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 8,500 บาทโดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 800 บาท สายไฟเมตรละ 100 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  70,001-80,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 11,000 บาทโดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 900 บาท สายไฟเมตรละ 120 บาท รางครอบท่อเมตรละ 500 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  80,001-120,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 18,000 บาทโดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบหุ้มเทปพันท่อ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 1,200 บาท สายไฟเมตรละ 120 บาท รางครอบท่อเมตรละ 500 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  120,001-200,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 25,000 บาทโดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบหุ้มเทปพันท่อ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 1,500 บาท สายไฟเมตรละ 140 บาท รางครอบท่อเมตรละ 600 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  200,001-600,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 35,000 บาทโดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบหุ้มเทปพันท่อ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 1,900 บาท สายไฟเมตรละ 140 บาท รางครอบท่อเมตรละ 600 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

3.ค่าติดตั้ง แอร์ “สี่ทิศทาง”  Cassette Type แบบ มาตรฐาน

-แอร์ขนาด  9,000-17,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 6,0 00 บาทโดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 400 บาท สายไฟเมตรละ 45 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  18,001-25,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 6,500 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบหุ้มเทปพันท่อ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 600 บาท สายไฟเมตรละ 60 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  30,001-32,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 8,000 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 700 บาท สายไฟเมตรละ 60 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  33,001-36,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 8,000 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบ  แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 800 บาท สายไฟเมตรละ 80 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  38,001-48,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 8,500 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบหุ้มเทปพันท่อ แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 800 บาท สายไฟเมตรละ 80 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  48,001-56,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 9,000 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบหุ้มเทปพันท่อ   แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 800 บาท สายไฟเมตรละ 100 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  56,001-60,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 10,000 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบหุ้มเทปพันท่อ   แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 800 บาท สายไฟเมตรละ 100 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  56,001-60,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 10,000 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบหุ้มเทปพันท่อ   แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 800 บาท สายไฟเมตรละ 100 บาท รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

-แอร์ขนาด  60,001-80,000 บีทียู ราคาติดตั้ง 12,000 บาท โดยจะให้ท่อน้ำยายาว 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ฟรีรางครอบหุ้มเทปพันท่อ   แต่ถ้ามีส่วนเกิน ก็จะคิดราคาเพิ่ม โดยจะคิดท่อน้ำยาเมตรละ 900 บาท สายไฟเมตรละ 120 บาท รางครอบท่อเมตรละ 500 บาท และกรีดปูนฝังท่อเมตรละ 450 บาท

จะเห็นได้ว่าราคาในการติดตั้งนั้นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของแอร์ จำนวนบีทียู และความยากง่าย อื่น ๆ ทั้งนี้ราคาอาจจะเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้น ๆ ด้วย ระยะทางในการเดินทางไปติดตั้งก็เป็นตัวแปรหนึ่งในการคิดราคาติดตั้งด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ใช้เองก็ต้องสอบถามราคาให้แน่ชัดกับช่างรับติดตั้ง พร้อมสอบถามการรับประกันหลังการติดตั้งในกรณีที่เครื่องขัดข้องจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย